Ogrody Biblijne

Ogrody Biblijne

Lokalizacja: ul. Kościelna w Muszynie
Możliwość zwiedzania: od wtorku do soboty w godzinach od 10.00 do 20.00, a w niedziele od 9.00 do 22.00
W poniedziałek jest możliwe zwiedzanie, jedynie dla grup zorganizowanych, po wcześniejszym umówioniu.
Zwiedzanie z przewodnikiem: Zwiedzanie z przewodnikiem jest możliwe od wtorku do soboty o pełnych godzinach (ostatnie wejście o godz. 19.00).
Kontakt:
www.muszynskieogrodybiblijne.pl
biuro@muszynskieogrodybiblijne.pl
kom. 882 139 654

Muszyńskie ogrody biblijne:

Muszyńskie ogrody biblijne – dzieło nowej ewangelizacji jest najnowszym (czwartym w Polsce) i największym tego typu ogrodem w całym kraju. Powierzchnia ogrodów wraz z zagospodarowaniem to około 1,3 ha. Ogrody zostały podzielone na pięć części: Ogród Historii Zbawienia, Ogród Krajobrazów Biblijnych, Winnica Pańska i Nauka Proroków, Dziecięcy Ogród Biblijny oraz Ogród dla Zakochanych.

Spacer po Ogrodach rozpoczynamy wydarzeniami opisywanymi w Starym Testamencie. W pierwszej ćwiartce najbardziej interesująco przedstawiono: Noego, Jozuego, Mojżesza oraz Hioba. Największą budowlą w tej części jest replika Świątyni Salomona, zbudowana w skali 1:12. Warto zaznaczyć, że muszyńskie ogrody biblijne to również ogród trzech świątyń. Znajdujemy się na terenie parafii pw. Św. Józefa, Świątynia Salomona to druga z nich a trzecia – Nowa Jerozolima, która stanowi centralną część ogrodów. Jest ona tworem wyobraźni twórców, a jej źródłem są słowa zawarte w Apokalipsie.

W tej części również możemy symbolicznie przejść, jak Naród Wybrany, przez Morze Czerwone. Dwie dziurawe metalowe konstrukcje przez które przelewa się woda dodatkowo pełnią funkcję ogrodowej fontanny.
Wokół budowli Nowej Jerozolimy przedstawione są wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa. Znajdziemy tu, m.in. symbolikę Chrztu Chrystusa w Jordanie, symboliczny dom z Ziemi Świętej, rzeźbę Syna Marnotrawnego oraz opis wydarzeń Wielkiego Tygodnia.
Ostatnią ćwiartkę naszego ogrodu zawierają rozważania nt. Listów Apostolskich. Miejsce to wzbogacone jest roślinami Ziemi Świętej, m.in. rośnie tam 200-letnia oliwka, oleandry i liść laurowy.
Tak jak pierwsza część ogrodów dotyczy spraw teologicznych, tak środkowa część poświęcona jest światu doczesnemu. W Ogrodzie Krajobrazów, zobaczyć można krajobraz pustynny oraz zapoznać się ze sposobem życia mieszkańców Ziemi Świętej. Głównym ich zajęciem było pasterstwo. Przez tę część ogrodów płynie mały strumyk, który symbolizuje rzekę Jordan. Symbolicznie ten zawód przedstawia stojąca w ogrodzie rybacka łódka gdyż trudnili się także rybołówstwem, łowiąc na Jeziorze Genezaret.
W tej części możemy przeczytać nazwy geograficzne dawnego Izraela, wymienionymi w Biblii. Ostatnia część prezentuje rolnictwo tamtego obszaru. Podstawą wyżywienia stanowią: granat, palma daktylowa, figa, oliwka, zboża i winogrona. Znajdujemy tam również narzędzia służące do obróbki płodów rolnych.
Ostatnia część naszych ogrodów poświęcona jest 16 starotestamentowym prorokom, którzy przepowiadali przyjście Zbawiciela. Po drugiej stronie widzimy małą winnice, prowadzoną jak na Ziemi Świętej. Okrągła wieża służyła dawniej jako strażnica.

Zuzanna Długosz

Żródło:http://www.muszyna.pl/fot. Arch. Agencja Wydawnicza WiT,…